Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 710/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Allegens)

Quyết định số 710/QĐ-XPHC ngày 15/12/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Allegens)

File đính kèm