Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 701/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty Windlas Biotech Pvt.Ltd (India) (Đại diện là Công ty cổ phần Dưọc phẩm Khánh Hòa)

Quyết định số 701/QĐ-XPHC ngày 15/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty Windlas Biotech Pvt.Ltd (India) (Đại diện là Công ty cổ phần Dưọc phẩm Khánh Hòa)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin