Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 699/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd

Quyết định số 699/QĐ-XPHC ngày 15/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd

File đính kèm