Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 699/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd

Quyết định số 699/QĐ-XPHC ngày 15/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin