Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 696/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Sao Mai

Quyết định số 696/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2019 của Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Sao Mai

File đính kèm