Đăng kí thuốc

Quyết định số 684/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2

Quyết định số 684/QĐ-QLD ngày 29/11/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2

File đính kèm