Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 671/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty CP Tada Pharma

Quyết định số 671/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty CP Tada Pharma

File đính kèm