Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 669/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Roussel Việt Nam)

Quyết định số 669/QĐ-XPHC ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Roussel Việt Nam)

File đính kèm