Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 668/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP sản xuất-thương mại dược phẩm Đông Nam)

Quyết định số 668/QĐ-XPHC ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP sản xuất-thương mại dược phẩm Đông Nam)

File đính kèm