Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 655/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với CN Dược phẩm TP Vinh - Công ty CP Dược vật tư y tế Nghệ An

Quyết định số 655/QĐ-XPVPHC ngày 25/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với CN Dược phẩm TP Vinh - Công ty CP Dược vật tư y tế Nghệ An

File đính kèm