Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 644/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2)

Quyết định số 644/QĐ-XPHC ngày 16/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2)

File đính kèm