Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 638/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco)

Quyết định số 638/QĐ-XPHC ngày 29/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco)

File đính kèm