Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 619/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP dược phẩm Phong Phú- Chi nhánh Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm)

Quyết định số 619/QĐ-XPHC ngày 08/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP dược phẩm Phong Phú- Chi nhánh Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm)

File đính kèm