Thông tin xử lý vi phạm

Quyêt định số 595/QĐ-QLD ngày 31/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 595/QĐ-QLD ngày 31/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Chân Tâm. Lý do xử phạt: Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng phương tiện để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc Agifamcin 300, SĐK VD-14223-11, số lô 00318 và 00218 theo quy định của pháp luật, quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 37 của Nghị định 176/20013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

595_QĐ_QLD