Đăng kí thuốc

Quyết định số 573/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 169 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110

Quyết định số 573/QĐ-QLD ngày 23/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 169 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110

File đính kèm