Đăng kí thuốc

Quyết định số 572/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung

Quyết định số 572/QĐ-QLD ngày 23/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung

File đính kèm