Đăng kí thuốc

Quyết định số 572/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 35 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 171

Quyết định số 572/QĐ-QLD ngày 08/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 171

File đính kèm