Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 533/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương)

Quyết định số 533/QĐ-XPHC ngày 04/11/2020 của Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương)

File đính kèm