Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 518/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Văn Phòng đại diện Công ty Maxtar Bio-Genics tại Tp. Hồ Chí Minh)

Quyết định số 518/QĐ-XPHC ngày 07/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Văn Phòng đại diện Công ty Maxtar Bio-Genics tại Tp. Hồ Chí Minh)

File đính kèm