Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 48/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên BEAUTIZON)

Quyết định số 48/QĐ-XPVPHC ngày 17/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên BEAUTIZON)

File đính kèm