Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 48/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên BEAUTIZON)

Quyết định số 48/QĐ-XPVPHC ngày 17/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên BEAUTIZON)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin