Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 48/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP dược phẩm An Thiên)

Quyết định số 48/QĐ-XPHC ngày 25/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP dược phẩm An Thiên)

File đính kèm