Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 487/QĐ-XPHC ngày 26/8/2014 của Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính về thuốc đối với Công ty Robinson Pharma, Inc.

 Quyết định số 487/QĐ-XPHC ngày 26/8/2014 của Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính về thuốc đối với Công ty Robinson Pharma, Inc

File đính kèm:2982014_qd487_xphc_cty_robinson.pdf