Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 456/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An)

Quyết định số 456/QĐ-XPHC ngày 08/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An)

File đính kèm