Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 456/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 - Chi nhánh TP HCM..

 Quyết định số 456/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 - Chi nhánh TP HCM.

File đính kèm:2482014_qd_xphc_so_456_cty_mtv_dptw1.pdf