Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 455/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần Dược phẩm và Thương mại Sohaco.

 Quyết định số 455/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần Dược phẩm và Thương mại Sohaco.

File đính kèm:2482014_qd_xphc_so_455_cty_sohaco.pdf