Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 454/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

 Quyết định số 454/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

File đính kèm:2482014_qd_xphc_so_454_cty_cp_duoc_tbyt_danang.pdf