Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 453/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Incepta Pharmaceuticals Ltd (Đại diện chấp hành quyết định xử phạt VPHC là Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương))

Quyết định số 453/QĐ-XPHC ngày 03/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Incepta Pharmaceuticals Ltd (Đại diện chấp hành quyết định xử phạt VPHC là Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương))

File đính kèm