Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 453/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2.

 Quyết định số 453/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2.

File đính kèm:2482014_qd_xphc_so_453_cty_cp_dl_tw2.pdf