Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 452/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3.

Quyết định số 452/QĐ-XPHC ngày 20/8/2014 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3.

File đính kèm:2482014_qd_so_452_xphc_cty_tnhh_dp_tw3.pdf