Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 432/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Quyết định số 432/QĐ-XPHC ngày 15/7/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

File đính kèm