Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 423/QĐ-XPHC xử phạt hành chính về thuốc đối với công ty Medley Pharmaceuticals Ltd_India

 

File đính kèm:2382014_qd_423_xphc_medley.pdf