Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 422/QĐ-XPHC xử phạt hành chính về thuốc đối với công ty Marksans Pharma Ltd

 

File đính kèm:2382014_qd_xphc_marksans064.pdf