Đăng kí thuốc

Quyết định số 407/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 174 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 120

Quyết định số 407/QĐ-QLD ngày 19/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 174 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 120

File đính kèm