Thông tin tuyển dụng

Quyết định số 396/QĐ-HĐTD về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 396/QĐ-HĐTD ngày 12/7/2022 về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin