Thông tin tuyển dụng

Quyết định số 396/QĐ-HĐTD về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 396/QĐ-HĐTD ngày 12/7/2022 về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm