Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 395/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại XNK Tứ Phương)

Quyết định số 395/QĐ-QLD ngày 17/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại XNK Tứ Phương)

File đính kèm