Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 388/QD-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP dược Trung ương Mediplantex)

Quyết định số 388/QD-XPHC ngày 25/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty CP dược Trung ương Mediplantex)

File đính kèm