Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 349/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Hoàng Đức)

Quyết định số 349/QĐ-XPHC ngày 09/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Hoàng Đức)

File đính kèm