Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 348/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân)

Quyết định số 348/QĐ-XPHC ngày 09/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân)

File đính kèm