Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 339/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Công ty Zhangjiakou Kaiwei Pharmaceutical Co., Ltd (Trung Quốc) (Đại diện là Công ty China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation)

Quyết định số 339/QĐ-XPHC ngày 07/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty Zhangjiakou Kaiwei Pharmaceutical Co., Ltd (Trung Quốc) (Đại diện là Công ty China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation)

File đính kèm