Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 3350/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Chi nhánh Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam tại Hà Nội

Quyết định số 3350/QĐ-BYT ngày 12/12/2022 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Chi nhánh Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam tại Hà Nội

File đính kèm 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin