Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 323/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu KEIN thu hồi tự nguyện)

Quyết định số 323/QĐ-QLD ngày 23/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu KEIN thu hồi tự nguyện)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin