Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 305/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại quốc tế Uyên Linh thu hồi tự nguyện)

Quyết định số 305/QĐ-QLD ngày 13/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại quốc tế Uyên Linh thu hồi tự nguyện)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin