Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 304/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Việt-Hàn thu hồi tự nguyện)

Quyết định số 304/QĐ-QLD ngày 13/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Việt-Hàn thu hồi tự nguyện)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin