Đăng kí thuốc

Quyết định số 293/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy ĐKLH tại VN - Đợt 104 bổ sung lần 2

Quyết định số 293/QĐ-QLD ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin