Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Lộc Phát)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Lộc Phát)

File đính kèm