Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Lộc Phát)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Lộc Phát)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin