Đăng kí thuốc

Quyết định số 280/QĐ-QLD về việc thu hồi 09 giấy ĐKLH thuốc tại Việt Nam

Quyết định số 280/QĐ-QLD ngày 18/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 09 giấy ĐKLH thuốc tại Việt Nam

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin