Đăng kí thuốc

Quyết định số 277/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 89 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175.1

Quyết định số 277/QĐ-QLD ngày 23/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 89 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175.1

File đính kèm