Đăng kí thuốc

Quyết định số 274/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175

Quyết định số 274/QĐ-QLD ngày 23/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175

File đính kèm