Đăng kí thuốc

Quyết định số 265/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 156 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109.1

Quyết định số 265/QĐ-QLD ngày 11/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 156 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109.1

File đính kèm