Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 207/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế)

Quyết định số 207/QĐ-XPHC ngày 25/4/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế)

File đính kèm