QT thao tác chuẩn và VBPL

Quyết định số 1933/QĐ-BYT về việc phê duyệt Hướng dẫn xuất xưởng vắc xin và sinh phẩm y tế

Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 29/4/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Hướng dẫn xuất xưởng vắc xin và sinh phẩm y tế

Quyết định số 1933/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin